Zapłacić za wykonanie pracy artystycznej (portret, karykatura, obraz) lub wpłacić omówiony zadatek można za pomocą usługi PayPal lub karty płatniczej wciskając przycisk poniżej:

lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe nr:

55 1240 2382 1111 0010 4577 4183