top of page

1) Cena zajęć indywidualnych

Zajęcia po 2 godziny raz w tygodniu

100,-PLN/godzina 

2) Cena lekcji grupowych

Zajęcia w grupach po 5-12 osób 

(2 godziny raz w tygodniu)

75,-PLN/godzina 

3) Cena zajęć warsztatowych 

Zajęcia w grupach po 5-12 osób

od 200,-PLN/osoba (3-5 godzin) 

bottom of page