top of page

Koncepcję płatności:

a) Zależna od czasu:

(bardziej opłacalna dla dużych imprez)

Cena wynosi 400,-PLN/h rysowania minimum 4 godziny z możliwością przedłużenia do 8 godzin.

Na terenie Lublina i bliskich okolic jest możliwość skróconego seansu 1-3 godziny 450,00 PLN /h.

 

NB! Można też uzgodnić cenę za całą imprezę z góry.

b) Zależna od ilości gości:

(bardziej pasuję dla imprez kameralnych)

Cena wynosi:

50,-PLN/osoba (15 i więcej osób)

70,-PLN/osoba (10-14 osób)

100,-PLN/osoba (7-9 osób)

NB! Można też uzgodnić cenę za całą imprezę z góry.

Ważne!

Dojazd i powrót do Lublina, posiłek i nocleg (gdyż nierzadko nie jest możliwe wydostanie się w środku nocy z miejsca imprezy) zapewniają organizatorzy lub z góry pokrywają ich koszt.

bottom of page